Alevi Kur'an Tefsiri - ALTINPOST YAYINCILIK

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Dizinler > Din-Mitoloji
 

ALEVİ KUR'AN TEFSİRİ
Prof. Dr. Ahmet Bedir

Altınpost Yayıncılık

Stok Kodu : 9786055248984
Boyut : 13x21
Sayfa Sayısı : 804
Basım Tarihi : Eylül 2012
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 2. Hamur
Dili : Türkçe

 

Bu tefsirde bulunan meseleleri aşağıda zikrolunan muteber tefsir kitaplarından alıp tahkik ederek acizane tefsirde zikrettim.

Kaynak tefsirler:


1- Tefsir-i keşşaf: Zemahşerî (538/1143)
2- Tefsir-i kebir: Fahruddin er-Razî
(606/1209)
3- İrşadu’l-akli’s-selim ila mezaya’l-Kur’ani’l-Kerim: Ebu’s-Suud
(982/1574)
4- Mecmau’l-beyan: et-Tabresî
(548/1153)
5- Lübabu’t-te’vil fî meani’t-tenzil: el-
Hazin (741/1341)
6- Medariku’t-tenzil: en-Nesefî
(642/1244)
7- Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil:
Kadı Beydavî (685/1286)
8- Ruhu’l-beyan: İsmail Hakkı Bursevî
(1137/1724)

Bunlardan başka tarih ve hadis
kitaplarından istifade edilmiştir.
Bu kitabı inceleyen ilim ve marifet
ehlinden arzum odur ki, eğer bir
kusur, yanlış ve unutularak yapılan bir
durum gözlerine ilişirse, hakiri mazur
görsünler. “İnsan nisyana malûldür.


Bazen olur pehlivan bile tökezler,
kılıç da kesmez olur” vecizesi iyi
düşünülmelidir. Dolayısıyla hakire
insafsız bir şekilde bakmayıp görülen
yanlışı tashih etsinler. “Tevfi k yalnız
Allah’tandır. O’na güvendim. O
yardımcıların en hayırlısıdır”

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön